Parametry zlewni głównej (dach)

Parametry opadu

Dane obiektu

Wyposażenie domu

Nazwa

WC

Ilość

Nazwa

Pisuar

Ilość

Nazwa

Pralka

Ilość

Nazwa

Zawór 1/2″

Ilość

Nazwa

Zawór 3/4″

Ilość

Nazwa

Zawór 1″

Ilość

Obliczenia