Przejdź do treści

Eco Line Matic II

EcoLine II

Zbiorniki podziemne na wodę deszczową i ścieki

Podstawowe parametry techniczne
zbiorników ECOLINE II

* wysokość od najniższego punktu zbiornika do dna rury odpływowej
** wysokość wraz z nadbudową 450 mm