Linia zbiorników podziemnych zaspokajających wszelkie potrzeby

Oferujemy różne typy zbiorników służących do gromadzenia deszczówki, do nawadniania ogrodów, odpowiadające różnorodnym potrzebom.

Zbiornik BlueLine II

Zbiornik płaski F-LINE

Zbiornik NEO

Zbiornik ECOLINE II

Zbiornik ET

Jak duży zbiornik należy wybrać do nawadniania ogrodu?